Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007081

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19872/B  
OBCHODNÉ MENO: VK - SL, spol. s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 35 775 181
DEŇ ZÁPISU: 26.10.1999
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Peter Kýška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kafendova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 01.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: BZ, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Výška vkladu: 1 873 394,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 873 394,000000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslav Ružička, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žiarska 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 2 063,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 063,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 875 457,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 875 457,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: VIENNA INVEST, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, IČO: 31 346 715
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 218/99 Nz 218/99 dňa 21.5.1999 v zmysle § 57 ods. 3 a §§ 105 ods. 2 - 153 Z. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom nového spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice N 106/2000, Nz 106/2000 zo dňa 14.3.2000.
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice N 107/2000, Nz 107/2000 zo dňa 14.3.2000.  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2000. Notárska zápisnica N 176/2000, Nz 176/2000 zo dňa 7.8.2000.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2009.
5. Zmluva o zlúčení.
6. Na základe mylného zápisu zo dňa 1.1.2018 v konaní 8Nre/283/2017 bol zapísaný jediný spoločník, a to: BZ, spol. s r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, výška vkladu a rozsah splatenia: 1.875.457.-Eur, pričom správne mali byť zapísaní dvaja spoločníci, a to: BZ, spol. s r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, výška vkladu a rozsah splatenia: 1.873.394.-Eur a JUDr. Jaroslav Ružička, CSc., Žiarska 1, 811 03 Bratislava, výška vkladu a rozsah splatenia: 2.063.-Eur.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1