Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007071

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 3413/B  
OBCHODNÉ MENO: Tecinter, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02
IČO: 31 331 548
DEŇ ZÁPISU: 03.09.1992
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obchodná, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti strojov, technologických zariadení, polotovarov a surovín,
2. vykonávanie montážnych a zámočníckych prác,
3. sprostredkovanie a obstarávanie vývozu stavebných prác,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Janka Hazlingerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grunte 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Janka Hazlingerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grunte 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Výška vkladu: 33 193,900000 EUR, Rozsah splatenia: 33 193,900000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,900000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,900000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 3.6.1992  v zmysle ust. § 24, § 105 a násl. Zákona 513/91 Zb.  
Stary spis: S.r.o.   6966
2. Notárska zápisnica č. N 254/94, NZ 261/94 zo dňa 08.11.1994.   
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa  08.11.1994.   
Stary spis: S.r.o.   6966  
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2007.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1