Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007066

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24426/B  
OBCHODNÉ MENO: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bebravská 8850/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07
IČO: 35 815 329
DEŇ ZÁPISU: 27.06.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. správa budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov,
2. prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
3. sprostredkovanie nákpu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
5. výsadba a údržba zelene,
6. upratovacie a čistiace práce /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie/,
7. sprostredkovateľská činnosť,
8. výroba tepla, rozvod tepla,
9. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
10. prípravné práce k realizácii stavby,
11. vydavateľská činnosť,
12. administratívne služby,
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
14. vedenie účtovníctva,
15. prevádzkovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
16. prevádzkovanie športových zariadení,
17. reklamné a marketingové služby,
18. prieskum trhu a verejnej mienky,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jana Adamová, Bydlisko: Názov obce: Hlboké nad Váhom 140, PSČ: 014 01, Vznik funkcie: 01.10.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne , a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šíravská č. 7, Názov obce: Bratislava, IČO: 00 603 295, Výška vkladu: 83 583,000000 EUR, Rozsah splatenia: 83 583,000000 EUR
DOZORNÁ RADA:  
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Czaja, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvojkrížna 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 01.02.2015
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Galo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 01.02.2015
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Jedenástik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toryská 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 01.02.2015
Meno a priezvisko:  Gabriela Olešová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríkova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 01.02.2015
Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Schwartzová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ráztočná 79, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 01.02.2015
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 83 583,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 83 583,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Vrakunská rozvojová, spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šíravská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, IČO: 31 352 804
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 475/2001, Nz 467/2001 dňa 6.6.2001 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla rozdelením obecného podniku Bytový podnik PBV, IČO 31 325 238, so sídlom Toplianska 5, Bratislava, ktorý bol zrušený bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 4 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Ďalšou obchodnou spoločnosťou, ktorá vznikla rozdelením je Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o., so sídlom Priekopnícka 17, Bratislava.
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme dodatku č. 1, osvedčená do notárskej zápisnice N 772/2001, Nz 759/2001 dňa 19.9.2001. Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR č. sp. 831/01-240 zo dňa 9.7.2001.
3. Vznik funkcie členky dozornej rady JUDr. Evy Marianyiovej dňa 27.06.2001 a zánik funkcie dňa  12.12.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2001. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 864/02, Nz 858/02 zo dňa 28.11.2002.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.5.2003 na ktorom bolo schválené odvolanie a menovanie členovej dozornej rady. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 177/03, Nz 47489/03 spísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Hrušovskou. Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní a menovaní konateľa osvedčené v notárskej zápisnici N 61/03, Nz 51407/03 spísanej dňa 23.6.2003 notárom JUDr. Valovou. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.7.2003. Úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 101/2003, Nz 62249/03 spísanej dňa 22.7.2003 notárom JUDr. Valovou. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2003. Funkcia členov dozornej rady JUDr. M. Hagovského, Š. Németha, Ing. M. Chabroňa, O. Javorkovej a D. Csaplárovej sa končí dňom 14.5.2003. Funkcia konateľov Ing. J. Gajdoša a A. Schwartza sa končí dňom 23.6.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Hargaša vznikla dňa 15.5.2003 a zanikla dňa 23.6.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. J. Valacha vznikla dňom 15.5.2003 a zanikla dňa 25.9.2003.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka z 30.10.2003.
6. Notárska zápisnica N 221/2004, Nz 46446/2004 zo dňa 31.5.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z Bytový podnik Vrakuňa, s.r.o. na SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2006.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2007 - odvolanie a menovanie členov dozornej rady.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2010.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2012.
 
11. Zmluva o zlúčení zo dňa 12.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 977/2012, Nz 53636/2012, NCRIs 54453/2012.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1