Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007076

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 88617/B  
OBCHODNÉ MENO: Triple five coffee s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaskový rad 217, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01
IČO: 47 117 311
DEŇ ZÁPISU: 13.04.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. Kuriérske sljužby
7. Skladovanie
8. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
11. Prevádzkovanie výdajne stravy
12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
13. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
15. Prenájom hnuteľných vecí
16. Administratávne služby
17. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
18. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
19. Reklamné a marketingové služby
20. Donášková služba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Beniak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaskový rad 217, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 11.09.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Beniak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaskový rad 217, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.03.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.01.2018. Zmena obchodného mena z pôvodného Atlas food co. s. r. o. na nové Triple five coffee s. r. o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1