Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007074

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 102106/B  
OBCHODNÉ MENO: Tom 2, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 47 256 753
DEŇ ZÁPISU: 27.01.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
2. prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb,
3. prenájom hnuteľných vecí,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. reklamné a marketingové služby,
8. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva,
9. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
10. účtovné poradenstvo,
11. vedenie účtovníctva,
12. nákup tovaru za účelom jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. čistiace a upratovacie práce,
15. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu,
16. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
17. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
18. búracie, kopacie, sekacie práce,
19. maliarske, natieračské a sklenárske práce,
20. montáž sadrokartónu,
21. kladenie textilných podlahových krytín,
22. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
23. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Paul Blain Fogo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Florianska 6/13A, Názov obce: Varšava, PSČ: 03-703, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 27.01.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: J F Hamilton Real Estate s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štěpánská 540/7, Názov obce: Praha, PSČ: 12000, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0171/2015/CE/ZZ2 zo dňa 18.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.                            Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 79/0092/CC/2015/ZZ3 zo dňa 25.06.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia.
Obchodné meno: Tom H. C., s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, IČO: 46 518 991
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2015
2. Projekt rozdelenia zo dňa 14.01.2015
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2015.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1