Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007069

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 100900/B  
OBCHODNÉ MENO: Symphony Consulting s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03
IČO: 47 888 270
DEŇ ZÁPISU: 18.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. Reklamné a marketingové služby,
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
6. Prenájom hnuteľných vecí,
7. Vydavateľská činnosť,
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
10. Počítačové služby,
11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
12. Faktoring a forfaiting,
13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
14. Prieskum trhu a verejnej mienky,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Pavol Podhora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 40, Názov obce: Bratislava - mestká časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 11.06.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok bez obmedzenia.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Pavol Podhora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.08.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2014.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.06.2015.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.08.2016.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2017.   

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1