Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007056

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 107030/B  
OBCHODNÉ MENO: PURITY of LIFE service s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03
IČO: 50 009 508
DEŇ ZÁPISU: 23.10.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Čistiace a upratovacie služby
2. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Počítačové služby
5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. Reklamné a marketingové služby
11. Prípravné práce k realizácii stavby
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
15. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
16. Vydavateľská činnosť
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
19. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Pavličko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 3200/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 23.10.2015
Meno a priezvisko:  Ján Slavko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 572/20, Názov obce: Závadka nad Hronom, PSČ: 976 67, Vznik funkcie: 23.10.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti sám.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Pavličko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 3200/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ján Slavko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 572/20, Názov obce: Závadka nad Hronom, PSČ: 976 67, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1.  Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.9.2015 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1