Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007053

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 90892/B  
OBCHODNÉ MENO: Profi Servis 24 s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipského 1156/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 04
IČO: 47 341 491
DEŇ ZÁPISU: 31.07.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Počítačové služby
11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. Reklamné a marketingové služby
13. Prieskum trhu a verejnej mienky
14. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
15. Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
16. Opravy pracovných strojov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Rodák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipského 1156/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 31.07.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Rodák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipského 1156/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.07.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1