Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007064

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27231/B  
OBCHODNÉ MENO: Slov-DV, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekárenská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09
IČO: 36 241 865
DEŇ ZÁPISU: 26.02.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. reklamná a propagačná činnosť
3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Evgeny Yurchenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekárenská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Evgeny Yurchenko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekárenská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.2001 podľa slovenského práva.
2. Valné zhromaždenie konané dňa 19.02.2002 rozhodlo o zmene sídla z: Trnava, Mikovínyho 2 na: Bratislava, Pavlovova 1045/13.  
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.2.2002, Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.2.2002.  
3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 11.12.2006.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1