Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007062

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 49781/B  
OBCHODNÉ MENO: SG Shopping s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 43 896 375
DEŇ ZÁPISU: 22.12.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby,
2. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná činnosť,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozahu voľnej živnosti,
4. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
5. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. marketing,
7. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva,
8. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
10. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
11. nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
12. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Paul Blain Fogo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Florianska 6/13A, Názov obce: Varšava, PSČ: 03-703, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 25.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti  pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: J F Hamilton Real Estate s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štěpánska 540/7, Názov obce: Praha, PSČ: 12000, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR, Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 25.06.2008 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel jediného spoločníka v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0167/2015/CE/ZZ3 zo dňa 18.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 78/0092/CC/2015/ZZ4 zo dňa 25.06.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.11.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka o zriadení záložného práva zo dňa 14.04.2008.  
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2010
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2011.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2011
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2012.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2013.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2014.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2015.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2015.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2015.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1