Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007055

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43139/B  
OBCHODNÉ MENO: PROSOL s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 105, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04
IČO: 36 699 675
DEŇ ZÁPISU: 17.11.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. upratovacie a čistiace práce,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
6. rastlinná výroba,
7. živočíšna výroba,
8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. prípravné práce k realizácii stavby
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. administratívne služby
12. reklamné a marketingové služ
13. počítačové služby
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
17. vykonávanie odťahovej služby
18. prieskum trhu a verejnej mienky
19. vydavateľská činnosť
20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
21. prenájom hnuteľných vecí
22. obstarávateľská činnosť potrebná na prevádzku objektov, zariadení a budov
23. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
24. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
25. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Silvia Vojtková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostrov 218, Názov obce: Ostrov, PSČ: 922 01, Vznik funkcie: 17.03.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Silvia Vojtková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostrov 218, Názov obce: Ostrov, PSČ: 922 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.04.2009.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1