Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007054

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 66677/B  
OBCHODNÉ MENO: PROJECT 1, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výhonská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 45 656 495
DEŇ ZÁPISU: 31.07.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. faktoring a forfaiting,
7. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
8. finančný lízing,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
10. prenájom hnuteľných vecí,
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
12. administratívne služby,
13. reklamné a marketingové služby,
14. prieskum trhu a verejnej mienky,
15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
16. prípravné práce k realizácií stavby,
17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
18. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov,
19. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
20. Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
21. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
22. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
23. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ivan Hrivňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovská 53/976, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 31.07.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ivan Hrivňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovská 53/976, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Výška vkladu: 141 139,000000 EUR, Rozsah splatenia: 141 139,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Martina Salamonová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 146 139,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 146 139,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.7.2010 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.04.2013.  
3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zvýšení základného imania zo dňa 10.03.2014.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.05.2014.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.08.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1