Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007058

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 5224/B  
OBCHODNÉ MENO: ROSLER - s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 140, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 31 352 243
DEŇ ZÁPISU: 24.05.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,
6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
7. prenájom vozidiel,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Bohumil Slezák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 24.05.1993
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Bohumil Slezák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Výška vkladu: 10 490,410000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 10 490,410000 EUR
Meno a priezvisko:  Peter Slezák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Výška vkladu: 1 991,850000 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,850000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Jana Slezáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Výška vkladu: 796,740000 EUR, Rozsah splatenia: 796,740000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 279,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 279,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 8.4.1993 v súlade s § 24, § 105 a násl. zákona č. 513/ 1991 Zb.  
Starý spis: S.r.o.  10738  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.7.1998.
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.8.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2002.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.2007. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.5.2007.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008. zmena obchodného mena z RÖSLER Bratislava, spol. r o. na ROSLER - s.r.o.
6. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1