Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007060

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 4114/B  
OBCHODNÉ MENO: S.T.O. značenie, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): AB Centrum Mierové námestíe 19, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01
IČO: 31 339 697
DEŇ ZÁPISU: 10.01.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. montáž meracej techniky pre byty (vodomery)
2. maliarske a natieračské práce, drobné murárske práce, obklady a dlažby, drobné stolárske práce, zaslkievanie v bytoch a  nebytových priestoroch, upratovačské práce
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. inštalácia a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím,
6. maloobchodná, veľkoobchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo koncesovaných živností,
7. podnikateľské poradenstvo,
8. ekonomické poradenstvo,
9. sekretárske služby ( služby Office Home ),
10. crowfounfing,
11. výskum trhu a verejnej mienky,
12. reklamné činnosti,
13. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
14. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
15. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
16. činnosť v oblasti nehnuteľností,
17. upratovacie služby,
18. výskum a vývoj,
19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
20. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
21. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov,
22. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok,
23. výroba a zariadenia pre všeobecné účely,
24. nepravidelná prepava osôb mimo koncesovaných činností,
25. doprovod nadrozmerných nákladov,
26. odťah vozidiel,
27. skladovanie,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Štefan Ďurďovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 48, Názov obce: Bratislava, Vznik funkcie: 22.09.2017
Meno a priezvisko:  Vladimír Krajčovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká 1270/69, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23, Vznik funkcie: 22.09.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Štefan Ďurďovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 48, Názov obce: Bratislava, Výška vkladu: 6 639,530000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,530000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,530000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,530000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou spísanou na ŠN Bratislava - vid. dňa 12.11.1992 v zmysle ust. § 57 a násl. § 105-153 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, č. ust. záp. NT 38/92, NZ 553/92 Ku dňu zápisu spoločnosti do obchodného registra spoločník splatil svoj vklad v celej výške. Stary spis: S.r.o.   8434  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti a rozšírenie predmetu činnosti.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1