Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007047

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 15890/B  
OBCHODNÉ MENO: Peter JUST, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlučinského 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03
IČO: 35 731 443
DEŇ ZÁPISU: 28.10.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. montáž, opravy, revízie a leasing solárnych zariadení,
2. obchodná činnosť-kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti,
3. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovanie obchodu a služieb,
5. prevádzkovanie solárií,
6. reklamná a propagačná činnosť,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Just, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1982/26A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 15.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Just, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1982/26A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: ERGOLINE SK, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlučinského 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, IČO: 35 751 843
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Notárska zápisnica N 501/97, Nz 492/97 zo dňa 27.8.1997 a dodatok N 211/97, Nz 211/97 zo dňa 8.10.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o.  22916  
2. Notárska zápisnica č.N 618/98, NZ 615/98 zo dňa 7.7.1998.
3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 160/2000, Nz 159/2000 dňa 28.9.2000.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2003. Notárska zápisnica č. N 235/2003, Nz 62935/2003 zo dňa 24.07.2003.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2008.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2014.
7. Notárska zápisnica - N 175/2014, NZ 52612/2014, NCRls 52462/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 04.12.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1