Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007045

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 71297/B  
OBCHODNÉ MENO: PAVLOVIC SPORTS s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09
IČO: 44 594 151
DEŇ ZÁPISU: 09.03.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
7. reklamné a marketingové služby,
8. vedenie účtovníctva,
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
10. administratívne služby,
11. vydavateľská činnosť,
12. faktoring a forfaiting,
13. sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Svetozár Pavlovič, LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambrova 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 09.03.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ vo všetkých veciach samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Svetozár Pavlovič, LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambrova 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 25.01.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.07.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1