Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007044

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 122141/B  
OBCHODNÉ MENO: PAMet, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01
IČO: 36 434 728
DEŇ ZÁPISU: 23.09.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
5. organizovanie kurzov, seminárov a školení
6. reklamné činnosti
7. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
8. prenájom motorových vozidiel
9. prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Peter Mestický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pernecká 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 20.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: ProVera Invest, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1