Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007048

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 74972/B  
OBCHODNÉ MENO: PL Investment Group, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07
IČO: 46 234 870
DEŇ ZÁPISU: 09.08.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. reklamné a marketingové služby,
5. administratívne služby,
6. výroba koksu a rafinovaných produktov,
7. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
8. prípravné práce k realizácii stavby,
9. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jan Rafal Laszczak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Godziszow 78, Názov obce: Goleszów, PSČ: 43440, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 12.07.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jan Rafal Laszczak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Godziszow 78, Názov obce: Goleszów, PSČ: 43440, Štát: Poľská republika, Výška vkladu: 60 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 60 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 60 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 60 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Obchodné meno: TARGET EXPORT s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Curie Sklodowskej 1512/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, IČO: 46 455 329
Obchodné meno: CONLEY s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO: 50 668 897
Obchodné meno: Kubolubo s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO: 50 518 674
Obchodné meno: TIMBA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budča 686, Názov obce: Budča, PSČ: 962 33, IČO: 46 292 705
Obchodné meno: ECO-BAU-GLOBAL v skratke EBG, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Veľká Mača 1031, PSČ: 925 32, IČO: 47 114 029
Obchodné meno: RSM s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 2476/17, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, IČO: 43 867 022
Obchodné meno: TOMON s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Lipou 1422/4, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, IČO: 43 890 946
Obchodné meno: IBR, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Adlera 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, IČO: 44 620 691
Obchodné meno: prime people, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, IČO: 44 999 429
Obchodné meno: YpsilonDelta s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 02, IČO: 36 025 127
Obchodné meno: COREKTA plus, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, IČO: 36 646 156
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.06.2011 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.05.2013.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 17.12.2015.
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3444/2015 Nz 58502/2015 NCRls 59508/2015 dňa 21.12.2015.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.9.2017. Zmena obchodného mena z TARGET EUROPE s. r. o. na PL Investment Group, s. r. o.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 2295/2017, Nz 32087/2017,  NCRls 32840/2017 zo dňa 19.9.2017.
5. Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice 2754/2017 z  26.10.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1