Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007049

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 66827/B  
OBCHODNÉ MENO: Platiť sa oplatí s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava- Staré Mesto, PSČ: 821 08
IČO: 45 684 618
DEŇ ZÁPISU: 10.08.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. faktoring a forfaiting,
6. reklamné a marketingové služby,
7. prenájom hnuteľných vecí,
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. finančný leasing,
10. organizovanie dobrovoľných dražieb,
11. počítačové služby,
12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
13. vedenie účtovníctva,
14. činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Boris Jakeš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 16/387, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 10.08.2010
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Nestarec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 14/387, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 10.08.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ každý samostatne. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: GENERAL FACTORING, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
Obchodné meno: 999, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Výška vkladu: 143 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 50 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 57 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.07.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.12.2010.  
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 29.05.2014.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2015.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1