Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007050

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 106484/B  
OBCHODNÉ MENO: POĽNÁ 20 s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 48 298 981
DEŇ ZÁPISU: 25.09.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Kavacký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Segnerova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 25.09.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Správa nehnuteľností s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korunní 588/4, Názov obce: Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Obchodné meno: Kalinkovo 3 s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, IČO: 50 147 897
Obchodné meno: TMV stav 1 s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, IČO: 47 531 835
Obchodné meno: McBride s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, IČO: 47 666 986
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 24.08.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1