Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007041

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 105939/B  
OBCHODNÉ MENO: OLMARK spol. s r.o. "v likvidácii"
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01
IČO: 36 766 887
DEŇ ZÁPISU: 20.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru za účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamná činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Demín, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Murgaša 2723/10, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02, Vznik funkcie: 24.06.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Demín, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Murgaša 2723/10, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.12.2017
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Fiala, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benková Potôň 395, Názov obce: Horná Potôň, PSČ: 930 36, Vznik funkcie: 01.12.2017
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ustanovenia § 72 Obchodného zákonníka. Likvidátor koná v mene spoločnosti voči tretím osobám samostatne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1