Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007029

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 100691/B  
OBCHODNÉ MENO: KAVIBRA, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 23, Názov obce: Bratislava - Dúbravka, PSČ: 841 02
IČO: 47 891 131
DEŇ ZÁPISU: 04.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. administratívne služby
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. prieskum trhu a verejnej mienky
8. reklamné a marketingové služby
9. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - športový masér
10. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Denisa Pavlovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 23, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 04.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru spolu s uvedením funkcie - konateľ
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Denisa Pavlovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 23, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.08.2014 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1