Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007032

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 80532/B  
OBCHODNÉ MENO: LaRen s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1890/12, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41
IČO: 46 611 657
DEŇ ZÁPISU: 29.03.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. služby súvisiace so skrášľovaním tela,
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. prenájom hnuteľných vecí,
6. fotografické služby,
7. kozmetické služby,
8. reklamné a marketingové služby,
9. administratívne služby,
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
11. manikúra
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Laura Balážová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1890/12, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41, Vznik funkcie: 03.04.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Laura Balážová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1890/12, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.03.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.04.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1