Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007033

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 89602/B  
OBCHODNÉ MENO: LDI Slovakia s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 01
IČO: 47 248 637
DEŇ ZÁPISU: 01.06.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním výlučne základných služieb zabezpečujúcich bežnú prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. administratívne služby
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Brian Hubert Creaby, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reed Place, Bloomfield Road 1, Názov obce: Harpenden, Hertfordshire, PSČ: AL5 4DE, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.01.2018
rozhodnutím jediného spoločníka
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Brian Hubert Creaby, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reed Place, Bloomfield Road 1, Názov obce: Harpenden, Hertfordshire, PSČ: AL5 4DE, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 15.01.2018
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.05.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1