Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007037

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 89139/B  
OBCHODNÉ MENO: MATTO LLC, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peterská 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03
IČO: 47 154 799
DEŇ ZÁPISU: 11.05.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. prenájom hnuteľných vecí,
4. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou 10 osôb,
5. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
6. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Martin Strycek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemon St, 1341, Názov obce: Vallejo, PSČ: 94590, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 22.12.2016
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Strýček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuchyňa 82, Názov obce: Kuchyňa, PSČ: 900 52, Vznik funkcie: 22.12.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: MATTO LLC, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 2730 Gateway Oaks Drive Suite 100, Názov obce: Sacramento, California, PSČ: 95833, Štát: Spojené štáty americké, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: M design trade, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, IČO: 47 627 174
Obchodné meno: M design, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, IČO: 45 918 660
Obchodné meno: INTERIAS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, IČO: 47 670 886
Obchodné meno: FERRUD, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, IČO: 47 671 165
Obchodné meno: RAMAKOL, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Búdkova 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, IČO: 35 825 511
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.04.2013 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zmluva o zlúčení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1