Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007030

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 77265/B  
OBCHODNÉ MENO: KEYVEST s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
IČO: 46 409 319
DEŇ ZÁPISU: 23.11.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. reklamné a marketingové služby,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. prenájom hnuteľných vecí,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Zsolt Farkas, Bydlisko: Názov obce: Jud. BH Sat. Crestur nr. 203, Štát: Rumunsko, Vznik funkcie: 22.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Zsolt Farkas, Bydlisko: Názov obce: Jud. BH Sat. Crestur nr. 203, Štát: Rumunsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.10.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.


2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2012.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1