Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007040

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 117978/B  
OBCHODNÉ MENO: N&N Holding s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04
IČO: 50 743 872
DEŇ ZÁPISU: 07.03.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Reklamné a marketingové služby
2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Administratívne služby
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michal Šmídt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mokrá Lúka 265, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01, Vznik funkcie: 08.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri písomných úkonoch koná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Šmídt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mokrá Lúka 265, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 07.02.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1