Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007038

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 124238/B  
OBCHODNÉ MENO: MIRBACH PLUS s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Jablonové 177, PSČ: 900 54
IČO: 51 050 463
DEŇ ZÁPISU: 12.08.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Administratívne služby
5. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Odevná výroba
8. Textilná výroba
9. Výroba zdravotníckych pomôcok
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Igor Baláž, Bydlisko: Názov obce: Jablonové 177, PSČ: 900 54, Vznik funkcie: 25.09.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Igor Baláž, Bydlisko: Názov obce: Jablonové 177, PSČ: 900 54, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.01.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1