Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007034

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 68806/B  
OBCHODNÉ MENO: LYKOS s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07
IČO: 45 922 446
DEŇ ZÁPISU: 24.11.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. reklamné a marketingové služby,
5. počítačové služby,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
7. prenájom hnuteľných vecí,
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Radek Šopík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1333, Názov obce: Uherský Brod, PSČ: 688 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 02.10.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Radek Šopík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1333, Názov obce: Uherský Brod, PSČ: 688 01, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.10.2010 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1