Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007039

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 67449/B  
OBCHODNÉ MENO: MSCS project s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 10855/171, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 45 701 253
DEŇ ZÁPISU: 10.09.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. počítačové služby,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. prenájom hnuteľných vecí,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
10. prenájom nehnuteľností  bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,
11. nákup a predaj nehnuteľností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Veronika Nagyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 42, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 15.05.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať vo všetkých veciach jej konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje jej konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a k označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Veronika Nagyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 42, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.08.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.


2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.07.2014.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2015.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1