Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007020

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30441/B  
OBCHODNÉ MENO: Holubyho krajina s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 19/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05
IČO: 35 873 400
DEŇ ZÁPISU: 19.01.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom žvnosti (veľkoobchod),
3. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
4. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom strojov a zariadení,
7. automatizované spracovanie dát,
8. montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení,
9. prieskum trhu,
10. marketing,
11. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
12. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov,
13. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
15. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
16. prenájom hnuteľných vecí
17. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. vydavateľská činnosť
19. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
20. čistiace a upratovacie služby
21. prevádzkovanie športových zariadení
22. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
23. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
24. spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
25. výroba kŕmnych zmesí
26. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy  a predaja  jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
27. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
28. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
29. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
30. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
31. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych  a iných spoločenských podujatiach
32. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
33. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
34. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
35. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
36. skladovanie a uskladňovanie
37. prevádzkovanie výdajne stravy
38. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
39. administratívne služby
40. správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
41. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
42. výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
43. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  František Maron, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 11.04.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ. Pokiaľ je konateľov viac, sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti každý konateľ samostatne. Konateľ sa za spoločnosť bude podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  František Maron, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.12.2003 vo forme notárskej zápisnice N 2791/2003, Nz 117022/2003 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu v súlade do Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2004.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2008.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2012.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 18.11.2013.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.11.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1