Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007027

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34565/B  
OBCHODNÉ MENO: JOMIR, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07
IČO: 35 917 024
DEŇ ZÁPISU: 15.01.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. ekonomické a organizačné poradenstvo,
6. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
7. upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,
8. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. prenájom automobilov a iných dopravných prostriedkov,
10. prenájom strojov, strojných zariadení a technológií,
11. reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo,
12. prieskum trhu,
13. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
14. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
15. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 01.04.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Ondrejová, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Ondrejová, Csc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.12.2004 v znení dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 04.01.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2009 a 3.7.2009.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2011.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2014.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2015.
6. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 19.01.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1