Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007023

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 101980/B  
OBCHODNÉ MENO: i-Clinic s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé Diely I/6A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01
IČO: 48 013 064
DEŇ ZÁPISU: 16.01.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
2. Prenájom hnuteľných vecí,
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. Administratívne služby,
7. Reklamné a marketingové služby,
8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
9. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Ivo Ďurkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé Diely I/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 16.01.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Ivo Ďurkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé Diely I/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ladislav Nagy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolné Kračany, časť Šipošovské Kračany 66, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 930 03, Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Pavol Vincze, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 06, Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.1.2015 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1