Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007010

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 107079/B  
OBCHODNÉ MENO: ERADO s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrovarská ulica 47, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01
IČO: 48 237 132
DEŇ ZÁPISU: 10.07.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prípravné práce k realizácii stavby.
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.
4. Stavebné cenárstvo.
5. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu.
6. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom.
7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
12. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla.
13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
14. Počítačové služby.
15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
17. Prenájom hnuteľných vecí.
18. Administratívne služby.
19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
21. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
22. Reklamné a marketingové služby.
23. vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk
24. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
25. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
26. poskytovanie služieb v rybárstve
27. prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Zsolt Sproho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1664/2, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, Vznik funkcie: 12.08.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Zsolt Sproho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1664/2, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1