Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007018

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 76499/B  
OBCHODNÉ MENO: Hamilton Asset Management s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 46 386 670
DEŇ ZÁPISU: 18.10.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
4. prenájom hnuteľných vecí,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Paul Blain Fogo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Florianska 6/13A, Názov obce: Varšava, PSČ: 03-703, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 13.03.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Hamilton & Co s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.8.2011 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.10.2011.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.12.2011.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 17.05.2012.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2013.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1