Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007016

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 78876/B  
OBCHODNÉ MENO: Francois H. C., s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 46 518 509
DEŇ ZÁPISU: 02.02.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
2. prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb,
3. prenájom hnuteľných vecí,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. reklamné a marketingové služby,
8. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva,
9. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
10. účtovné poradenstvo,
11. vedenie účtovníctva,
12. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. čistiace a upratovacie práce,
15. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu,
16. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájmocovi nehnuteľnosti,
17. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
18. búracie, kopacie, sekacie práce,
19. maliarske, natieračské a sklenárske práce,
20. montáž sadrokartónu,
21. kladanie textilných podlahových krytín,
22. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
23. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Paul Blain Fogo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Florianska 6/13A, Názov obce: Varšava, PSČ: 03-703, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 13.03.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: J F Hamilton Real Estate s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štěpánska 540/7, Názov obce: Praha, PSČ: 120 00, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a Mandátnej zmluvy č. 27/0092/CC/2011/ZZOP2 zo dňa 21.02. 2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel jediného spoločníka v prospech Slovenskej sporiteľne, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.12.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2012.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2013.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2017.   

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1