Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007005

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 115616/B  
OBCHODNÉ MENO: Dubáčik s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Víťazná 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 06
IČO: 50 604 287
DEŇ ZÁPISU: 25.11.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb osobného charakteru
2. Prevádzkovanie výdajnej stravy
3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
4. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
5. čistiace a upratovacie služby
6. výroba bižutérie a suvenírov
7. výroba hračiek a hier
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
9. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. prevádzkovanie jaslí
13. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
15. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Dana Páriková Šajgalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 2870/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 25.11.2016
Meno a priezvisko: Mgr. Petra Eliášová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 1113/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 25.11.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Dana Páriková Šajgalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 2870/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Petra Eliášová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 1113/7, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská zmluva zo dňa 10.11.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1