Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007017

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 57672/B  
OBCHODNÉ MENO: GEOVIN, s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Rohožník 3, PSČ: 906 38
IČO: 36 862 843
DEŇ ZÁPISU: 31.03.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom.
2. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
7. reklamné a marketingové služby,
8. prenájom hnuteľných vecí,
9. administratívne služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Pavol Krivulčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brišovka 327, Názov obce: Oravská Lesná, PSČ: 029 57, Vznik funkcie: 29.10.2014
Meno a priezvisko:  Alexandra Wittlingerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 9B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 01.03.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Tomáš Srogončík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brišovka 965, Názov obce: Oravská Lesná, PSČ: 029 57, Výška vkladu: 55 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 55 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 55 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 55 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa  26.3.2009 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06.2009.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.5.2010.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21.05.2013.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2014.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2014.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1