Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007006

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 63884/B  
OBCHODNÉ MENO: DYLAN H. C., s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 45 453 322
DEŇ ZÁPISU: 17.03.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. správa bytového a nebytového fondu,
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. poradenská činnosť v oblasti správy nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Paul Blain Fogo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Florianska 6/13A, Názov obce: Varšava, PSČ: 03-703, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 25.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: J F Hamilton Real Estate s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štěpánská 540/7, Názov obce: Praha, PSČ: 120 00, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 19.5.2011 bol celý obchodný podiel spoločníka J F Hamilton Real Estate s.r.o. vo veľkosti 100 % účasti na spoločnosti založený v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.02.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2011 a 10.12.2011.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2012.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07.2012.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2013.  
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1