Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007007

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 8256/B  
OBCHODNÉ MENO: ELEKTROSTAVBY  s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Láb 585, PSČ: 900 67
IČO: 31 387 551
DEŇ ZÁPISU: 30.01.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb,
4. vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č.1 živnos-    tenského zákona,
5. sprostredkovanie prenájmu nehnuteľostí,
6. reklama - výroba, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
7. poradenská činnosť v oblasti obchodu  a služieb,
8. prevádzkovanie multikárových zábavných  dráh,
9. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
10. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických
11. Prípravné práce k realizácii stavby
12. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenkých podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Oleg Dinuš, Bydlisko: Názov obce: Láb 585, PSČ: 900 67, Vznik funkcie: 08.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Oleg Ďinuš, Bydlisko: Názov obce: Láb 585, PSČ: 900 67, Výška vkladu: 6 774,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 774,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 774,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 774,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská zmluva zo dňa 22.12.1994 o založení v zmysle Zák.č. 513/91 Zb.  
Starý spis: S.r.o.  15107  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa  28.10.1996, na ktorom boli schválené prevody  obchodných podielov. Spoločenská zmluva zo dňa 28.10.1996. Zmena obchodného mena z pôvodného POWER FUN    s.r.o.  
Starý spis: S.r.o.  15107
3. Živnostenský list vydaný dňa 7.3.1997  Okresným úradom Bratislava IV, sp. číslo: Žo - 97/03938/002/E12  reg. čílo: A/782/97.                       
Starý spis: S.r.o.  15107  
4. Dodatok č. 1 zo dňa 30.7.1998 k spoločenskej zmluve.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1