Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007004

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 10506/B  
OBCHODNÉ MENO: CREDITBILANZ s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08
IČO: 35 684 950
DEŇ ZÁPISU: 29.02.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. automatizované spracovanie dát,
2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
3. vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov),
4. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
5. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
6. vykonávanie priemyselných stavieb,
7. inžinierska činnosť - koordinácie prípravy a realizácie stavieb,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
11. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností,
12. faktoring a forfaiting,
13. sprostredkovateľská činnosť,
14. servis a oprava športových a rekreačných potrieb,
15. prenájom športových a rekreačných potrieb,
16. organizovanie školení a kurzov a vzdelávacích akcií,
17. výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom,
18. nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel,
19. servis opravy motorových vozidiel,
20. prenájom motorových vozidiel,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Beáta Guscsin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hunyadi utca 43, Názov obce: Kiskunfélegyháza, PSČ: 6100, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 02.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Beáta Guscsin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hunyadi utca 43, Názov obce: Kiskunfélegyháza, PSČ: 6100, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.01.2014
SKONČENIE LIKVIDÁCIE
Dátum skončenia likvidácie: 01.04.2017
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou  zo dňa 30.1.1996 v zmysle ust. §§ 57,   105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.  17429  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.9.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.10.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.10.1996. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.11.1996. Stary spis: S.r.o.  17429
3. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa  12.5.1998, na ktorom bol schválený prevod  obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej  zápisnice N 111/98, Nz 110/98 spísanej dňa  15.5.1998 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.  
4. Zmena sídla spoločnosti na základe valného zhromaždenia zo dňa 30. 07. 2002.  
Notárska zápisnica č. N 639/02, Nz 599/02 zo dňa 13. 09. 2002.  
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2006 o zmene sídla spoločnosti.
6. Notárska zápisnica N 204/2009, Nz 50855/2009, NCRls 51486/2009 zo dňa 11.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2014 o vstupe do likvidácie.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2017 o schválení prevodu obchodného podielu.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2017.    

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1