Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006997

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 15233/B  
OBCHODNÉ MENO: British International School  Bratislava s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Valašťana Dolínského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02
IČO: 35 724 129
DEŇ ZÁPISU: 22.07.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vyučovanie v odbore cudzích jazykov-anglický jazyk,
2. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení a iných vzdelávacích podujatí,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
5. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
7. služby verejných nosičov a poslov,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
9. konzultačná činnosť v oblasti obchodu a zákaziek v rozsahu voľnej živnosti,
10. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,
11. automatizované spracovanie údajov,
12. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy,
13. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva,
14. kresličské práce,
15. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,
16. čistiace a upratovacie práce,
17. čistenie a údržba komunikácií,
18. výsadba a údržba zelene,
19. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Andrew Fitzmaurice, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flat B, 10/F., Branksome Grande, Tregunter Path 3, Názov obce: Hong Kong, Štát: HongKong, Vznik funkcie: 18.01.2005
Meno a priezvisko:  Graeme Robert Halder, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flat A, 53/F., The Summit, Stubbs Road 41C, Názov obce: Hong Kong, Štát: HongKong, Vznik funkcie: 01.02.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť:
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Nord Anglia Education Limited, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): St Clements House, Clements Lane 27-28, Názov obce: Londýn, PSČ: EC4N 7AE, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, Výška vkladu: 5 889,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 889,000000 EUR, Záložné právo: I. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 19.12.2017 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa a zabezpečovacieho agenta HSBC Corporate Trustee Company ( UK) Limited, E14 5HQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie s Severného Írska, registrečné čislo 6447555. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.II. Záložné právo v druhom rade: na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 19.12.2017 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa a zabezpečovacieho agenta v druhom rade HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited, so sídlom 8 Canada Square, Londýn, E14 5HQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 6447555. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.  
Obchodné meno: NA Schools Limited, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): St Clements House, Clements Lane 27-28, Názov obce: Londýn, PSČ: EC4N 7AE, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR, Záložné právo: I. Záložné právo v prvom rade: na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 19.12.2017 bolo zriadené záložné  právo na obchodný podiel spoločníka  v prospech záložného veriteľa a zabezpečovacieho agenta  HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited, so sídlom 8 Canada Square, Londýn, E14 5HQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a  Severného  Írska, registračné číslo: 6447555. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.  II. Záložné právo v druhom rade: na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 19.12.2017 bolo zriadené záložné  právo na obchodný podiel spoločníka  v prospech záložného veriteľa a zabezpečovacieho agenta  HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited, so sídlom 8 Canada Square, Londýn, E14 5HQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a  Severného  Írska, registračné číslo: 6447555. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.  
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Notárska zápisnica Nz 232/97 zo dňa 10.6.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb.  
Stary spis: S.r.o.  22254  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.4.1998 o zvýšení základného imania a vymenovaní ďalšieho konateľa.
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 164/98, Nz 163/98 spísanej dňa 11.5.1998 notárom JUDr. Romanom Blahom, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 10/99, Nz 10/99 dňa 21.1.1999.
4. Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2003, Nz 12146/2003 zo dňa 19.2.2003.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.1.2005.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.1.2006.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.11.2008.  
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.05.2009.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2009.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2011.  
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2012.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27.03.2012.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2012.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1