Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006996

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34910/B  
OBCHODNÉ MENO: BioActiv Products s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
IČO: 35 920 955
DEŇ ZÁPISU: 12.02.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Marcel Sekula, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 00, Vznik funkcie: 28.01.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marcel Sekula, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 00, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Obchodné meno: EBP, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 68, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: LH-PLUS, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tačevská 43, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, IČO: 46 013 857
Obchodné meno: KaraK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bažantia 19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, IČO: 36 499 013
Obchodné meno: Quirect s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 5/B, Názov obce: Bratislava-ružinov, PSČ: 821 01, IČO: 47 597 259
Obchodné meno: DANVAP, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 4, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, IČO: 36 507 563
Obchodné meno: SUPERLIVE, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. arm. gen. L. Svobodu 3202/13, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, IČO: 45 244 952
Obchodné meno: 3M DESIGN STUDIO s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 18, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, IČO: 45 686 238
Obchodné meno: SIAN s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 31, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, IČO: 45 900 795
Obchodné meno: EURONED, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 50/31, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, IČO: 46 319 239
Obchodné meno: STONEX s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 50/31, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, IČO: 46 930 302
Obchodné meno: DREVOMAS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné hrady 221, Názov obce: Brezovica, PSČ: 028 01, IČO: 36 436 275
Obchodné meno: Eurone, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Predmier 466, Názov obce: Predmier, PSČ: 013 51, IČO: 50 936 999
Obchodné meno: DREVOSTAVBY BRUNO s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavisko 7, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, IČO: 44 833 628
Obchodné meno: MINKOO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavisko 7, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, IČO: 46 985 468
Obchodné meno: S WOOD, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranské námestie 3, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, IČO: 36 506 419
Obchodné meno: CORZO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhorácka 93, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, IČO: 35 833 963
Obchodné meno: LUZK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 221/20, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01, IČO: 36 440 906
Obchodné meno: Marsek s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, IČO: 44 524 331
Obchodné meno: Oklimak, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, IČO: 36 208 779
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.01.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.03.2005 - zmena sídla spoločnosti
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.02.2010 - zmena sídla.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2011
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2011
6. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 02.03.2016.
7. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 25.04.2016.
8. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 211/2017, Nz 7578/2017, NCRIs 7743/2017 zo dňa 08.03. 2017.
9. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 22.06.2017.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.09.2017. Zmluva o zlúčení zo dňa 08.09.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 666/2017, Nz 30841/2017, NCRls 31527/2017.
11. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 708/2017, NZ 33883/2017, NCRls 34615/2017 zo dňa 29.9.2017.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.10.2017. Zmluva o zlúčení zo dňa 12.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 743/2017, Nz 35892/2017, NCRls 36654/2017.
13. Zmluva o zlúčení.
14. Zmluva o zlúčení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1