Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006999

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 85458/B  
OBCHODNÉ MENO: CCM Partner s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 46 911 464
DEŇ ZÁPISU: 17.11.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Počítačové služby
2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. Vydavateľská činnosť
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
5. Reklamné a marketingové služby
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Peter Verešvárský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 17.11.2012
Meno a priezvisko:  Miroslava Verešvárska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 15.08.2013, Skončenie funkcie: 26.07.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Peter Verešvárský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Ing. Peter Verešvársky, poradenstvo a služby pre IT, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 1729/17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, IČO: 40 547 680
Obchodné meno: OSKAR SK s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1792/17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, IČO: 36 287 024
PREDAJ
Predaj podniku: Zmluva o predaji podniku uzatvorená medzi predávajúcim : Ing. Peter Verešvársky, poradenstvo a služby pre IT, IČO : 40547680 a kupujúcim : CCM Partner s.r.o. zap. v Obch. reg. BA, odd. sro, vl.č. 85458/B, sídlo : 1. mája 17, 902 01 Pezinok, IČO : 46 811 464
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 02.11.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.08.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1