Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007002

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 80320/B  
OBCHODNÉ MENO: CoreNet, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 3977/13J, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02
IČO: 46 594 086
DEŇ ZÁPISU: 22.03.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. počítačové služby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. administratívne služby,
7. reklamné a marketingové služby,
8. fotografické služby,
9. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
11. prenájom hnuteľných vecí,
12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Libor Jakubec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 3977/13J, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 22.03.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Libor Jakubec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 3977/13J, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.02.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1