Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006985

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 107643/B  
OBCHODNÉ MENO: ACSE SERVICES s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 50 036 190
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom  
živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Administratívne služby
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Vedenie účtovníctva
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Reklamné a marketingové služby
10. Prieskum trhu a verejnej mienky
11. Finančný lízing
12. Čistiace a upratovacie služby
13. Skladovanie a uskladňovanie
14. Vykonávanie odťahovej služby
15. Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné
služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Andrej Králik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradáčova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 17.10.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Andrej Králik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradáčova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR
Obchodné meno: Support and Trade s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07, Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.10.2015 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1