Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006988

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 111105/B  
OBCHODNÉ MENO: ASSET CAPITAL GROUP s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 56, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 08
IČO: 50 311 620
DEŇ ZÁPISU: 03.05.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Organizovanie dobrovoľných dražieb
2. Faktoring a forfaiting
3. Počítačové služby
4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Kuriérske služby
12. Administratívne služby
13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
14. Marketingové poradenstvo
15. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
16. Vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Vaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 03.05.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Peter Herceg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banícka 10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 2 450,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Vidovencová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hydinárska 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Výška vkladu: 1 300,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 300,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Vaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2016
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1