Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006987

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 53293/B  
OBCHODNÉ MENO: ARS TECHNOLOGY s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 19/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05
IČO: 44 251 009
DEŇ ZÁPISU: 04.07.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamné a marketingové služby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. počítačové služby,
7. sprostredkovateľská činnnosť v oblasti obchodu,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu automatizovaného spracovania dát,
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
12. prenájom hnuteľných vecí
13. čistiace a upratovacie služby
14. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
15. služby požičovní
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Oravec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pútnická 112, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 30.11.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Konateľ sa bude podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Oravec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pútnická 112, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.06.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zmena obchodného mena z pôvodného netia CE s. r. o. na nové ARS TECHNOLOGY s. r. o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1