Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006984

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 57502/B  
OBCHODNÉ MENO: 2muse, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03
IČO: 44 656 220
DEŇ ZÁPISU: 20.03.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. prieskum trhu a verejnej mienky,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. reklamné a marketingové služby,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
7. počítačové služby,
8. vedenie účtovníctva,
9. vydavateľská činnosť,
10. administratívne služby,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Žatko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 20.03.2009
Meno a priezvisko: Ing. Michal Vyšinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 05.02.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Michal Vyšinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Výška vkladu: 12 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Čo hľadáš, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, IČO: 47 753 803
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.1.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka v platnom znení.  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného uki, s. r. o. na nové 2Muse, s. r. o.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.3.2012, zmena obchodného mena na 2muse, s.r.o.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2017.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 487/2017, Nz 40050/2017, NCRls 40875/2017 zo dňa 28.10.2017.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1