Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006990

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21796/B  
OBCHODNÉ MENO: ATLAS GROUP, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06
IČO: 35 788 976
DEŇ ZÁPISU: 29.05.2000
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí,
5. reklamná činnosť,
6. spostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jana Nižnan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 20, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 21.04.2010
Meno a priezvisko:  Daniel Nižnan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modra , Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 24.08.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Lagoon Real Estate International Ltd., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Global Gateway, Rue de la Perle 8, Názov obce: Providence, Mahé, Štát: Seychelská republika, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 120/00, Nz 120/00 spísanej dňa 12.4.2000 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.4.2010.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2011.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1